pkcs8格式的私钥转换工具。

用法:

openssl pkcs8 [-inform PEM|DER] [-outform PEM|DER] [-in filename] [-passin arg] [-out filename] [-passout arg] [-topk8] [-noiter] [-nocrypt] [-nooct] [-embed] [-nsdb] [-v2 alg] [-v1 alg] [-engine id]

选项:

        -inform PEM|DER

              输入文件格式。

       -outform PEM|DER

              输出文件格式。

       -in filename

              输入文件。

       -passin arg

              输入文件口令保护来源。

       -out filename

              指定输出文件。

       -passout arg

              输出文件口令保护来源。

-topk8

       输出pkcs8文件。

-noiter

       MAC保护计算次数为1

-nocrypt

       加密输入文件,输出的文件不被加密。

-nooct

       不采用八位组表示私钥。

-embed

       采用嵌入式DSA参数格式。

-nsdb

       采用Netscape DBDSA格式。

-v2 alg

       采用PKCS#5 v2.0,并指定加密算法,可以是desdes3rc2,推荐des3

-v1 alg

       采用PKCS#5 v1.5pkcs12,并指定加密算法,可采用算法包括:

PBE-MD2-DESPBE-MD5-DESPBE-SHA1-RC2-64PBE-MD2-RC2-64PBE-MD5-RC2-64PBE-SHA1-DESPBE-SHA1-RC4-128PBE-SHA1-RC4-40PBE-SHA1-3DESPBE-SHA1-2DESPBE-SHA1-RC2-128PBE-SHA1-RC2-40

       -engine i

              指定硬件引擎。

       示例:

1)  将私钥文件转换为pkcs8文件:

openssl pkcs8 -in ocspserverkey.pem -topk8 -out ocspkcs8key.pem

2)  pkcs8中的私钥以明文存放:

openssl pkcs8 -in ocspserverkey.pem -topk8  -nocrypt -out ocspkcs8key.pem